เรียนสมาชิกทุกท่าน Printaday มีความเสียใจที่จะแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบว่า ทางเราจะเปิดให้บริการถึงแค่สิ้นเดือน มกราคม 2560
สำหรับการจ่ายกำไรของสมาชิกนั้น Printaday จะทำการจ่ายตามปกติทุกเดือน และรอจ่ายสมาชิกที่ยังไม่ได้ตั้งค่าการรับเงินจนถึงสินเดือน พฤษภาคม 2560
ทางเราขอกราบขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเสมอมา

วิธีการสร้างลายเสื้อขาย


คุณสามารถเริ่มออกแบบหรือสร้างลายเสื้อได้ด้วยตัวเองจากเมนู 1. สร้างลายเสื้อใหม่
2. บัญชีของฉัน > สร้างลายเสื้อใหม่
3. เริ่มออกแบบลายเสื้อ


เมื่อมาที่หน้าออกแบบลายเสื้อ
1. เลือกแบบเสื้อเริ่มต้น โดยคุณสามารถเลือกแบบเสื้อหรือสีเพิ่มเติมได้อีกภายหลัง
2. แถบเครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับใส่รูป หรือข้อความ
3. เลือกสีเสื้อเริ่มต้น และสามารถเลือกเพิ่มเติมได้อีกภายหลัง
4. เลือกว่าจะออกแบบเสื้อด้านหน้าหรือเสื้อด้านหลัง
5. เมื่อออกแบบเสื้อเป็นที่พอใจแล้วกดปุ่ม สร้างแบบเสื้อ เพื่อกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ


คลิกที่แถบเครื่องมือรูปภาพเมื่อคุณต้องการใส่รูปภาพ
1. เลือกหมวดหมู่ของรูปภาพสำเร็จรูปที่เราเตรียมให้
2. กดที่รูปภาพสำเร็จรูปที่คุณต้องการนำไปใส่ในแบบเสื้อ
3. หรือกดอัพโหลดไฟล์ภาพ เพื่อที่จะอัพโหลดไฟล์รูปภาพของคุณเองจากคอมพิวเตอร์


เมื่อต้องการอัพโหลดรูปภาพเอง
1. กดปุ่ม Upload photo เลือกรูปจากคอมพิวเตอร์แล้วรอสักครู่


เมื่อรูปภาพถูกอัพโหลดขึ้นมายัง Server
1. จะปรากฏเป็นรูปภาพเล็ก ให้ทำการกดที่รูปภาพเล็ก
2. รูปที่อัพโหลดจะถูกส่งมายังพื้นที่ออกแบบลายเสื้อ
3. เครื่องมือย่อขยายรูปที่อัพโหลดขึ้นมา
4. เครื่องมือในการจัดตำแหน่งต่างๆ หรือกำหนดสี
5. เลเยอร์สำหรับจัดลำดับภาพหรือใช้เพื่อลบรูปภาพ


เมื่อต้องการเพิ่มข้อความ
1. ที่แถบเครื่องมือกดข้อความเพื่อทำการใส่ข้อความลงบนลายเสื้อ
2. พิมพ์ข้อความที่ต้องการของคุณ
3. กดเพิ่มข้อความ


เมื่อข้อความของคุณถูกเพิ่มลงมายังพื้นที่ออกแบบลายเสื้อ
1. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อความแล้วกดอัพเดทข้อความ
2. เลือกฟอนต์ของข้อความ
3. เลือกการจัดตำแหน่ง ชิดซ้าย จัดกลาง ชิดขวา
4. เลื่อนกล่องข้อความไปยังตำแหน่งที่ต้องการบนเสื้อ สามารถย่อขยายได้
5. เครื่องมือในการจัดตำแหน่งต่างๆ หรือกำหนดสี
6. เลเยอร์สำหรับจัดลำดับภาพ-ข้อความ หรือใช้เพื่อลบรูปภาพ-ข้อความ


1. เมื่อออกแบบเสื้อเป็นที่พอใจแล้วกดปุ่ม สร้างแบบเสื้อ เพื่อกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ


เมื่อระบบนำคุณมายังหน้ารายละเอียดเสื้อ
1. ใส่ชื่อสินค้าหรือชื่อลายเสื้อ
2. ใส่คำอธิบายสินค้าหรือลายเสื้อ
3. ติ๊กถูกหากต้องการใช้ด้านหลังเสื้อเป็นรูปหลักของสินค้า
4. ติ๊กถูกเพื่อให้ลายเสื้อของคุณสามารถค้นหาได้จากผู้เข้ามาใช้งานภายในเว็บไซต์ หรือสามารถค้นหาได้จาก search engine ต่างๆ
5. ติ๊กถูกเพื่ออนุญาตให้คนอื่นสามารถนำ ลายเสื้อของคุณไปขายได้
6. กำหนดส่วนแบ่งสำหรับคนที่นำลายเสื้อนี้ไปขาย
7. แสดงตัวอย่างเสื้อและลายเสื้อ


การเลือกแบบเสื้อ, สีเสื้อเพิ่มเติมและการกำหนดราคาขาย
1. เลือกกำหนดราคาขายเท่ากันสำหรับทุกไซส์ ลูกค้าของคุณจะเห็นราคาขายเท่ากันทุกไซส์ ตั้งแต่ S - 2XL
หรือเลือกกำหนดกำไรเท่ากันสำหรับทุกไซส์ ลูกค้าของคุณจะเห็นราคาเพิ่มขึ้นเมื่อเลือกไซส์ที่ใหญ่ขึ้น เช่น ไซส์ S ราคา 200 บาท เมื่อเลือกไซส์ M ราคาจะเพิ่มเป็น 210 บาท โดยต้นทุนจากทางเราจะเพิ่มขึ้นไซส์ละ 10 บาท
2. การกำหนดสีเสื้อเพิ่มเติม และราคาขายสำหรับเสื้อยืดคอกลม
3. ติ๊กถูกเมื่อต้องการเลือกสีนี้เพิ่มเติมเป็นตัวเลือกให้กับลายเสื้อ
4. ติ๊กถูกเมื่อต้องการใช้สีนี้เป็นรูปหลักของลายเสื้อนี้
5. เลือกกำหนดราคาขาย
6. เลือกกำหนดกำไรต่อตัว


1. เลือกแบบเสื้อคอวี หรือแบบอื่นๆ สีอื่นๆ และทำการกำหนดราคาหรือกำไรเช่นเดียวกับวิธีข้างบน
2. กดบันทึกลายเสื้อ หรือ Save Campaign เพื่อเริ่มนำไปขาย


เมื่อระบบทำการบันทึกข้อมูลเสร็จ จะพาคุณมายังหน้าสินค้าหรือหน้าลายเสื้อของคุณ โดยสามารถเริ่มนำไปขายได้ทันที